Business Process Owner (of: Proceseigenaar)

Wat is een Business Process Owner? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Business Process Owner (Proceseigenaar)

De Business Process Owner (of proceseigenaar) is het aanspreekpunt voor de afspraken die zijn gemaakt binnen een proces. De proceseigenaar hoeft niet per se verantwoordelijk te zijn voor het eindresultaat of de mensen die het proces uitvoeren. De Business Process Owner is verantwoordelijk voor de afspraken die er staan.

De rol van de proceseigenaar is cruciaal voor het effectief beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Deze persoon is verantwoordelijk voor het end-to-end beheer van een specifiek bedrijfsproces. Enkele belangrijke aspecten van de rol zijn:

  1. Ontwerp en optimalisatie: De proceseigenaar is betrokken bij het ontwerpen en optimaliseren van het proces om ervoor te zorgen dat het efficiënt en effectief werkt. Dit omvat het identificeren van knelpunten, het definiëren van verbeteringen en het implementeren van oplossingen.
  2. Stakeholdermanagement: De proceseigenaar werkt nauw samen met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie, zoals afdelingshoofden, teamleiders en klanten, om ervoor te zorgen dat het proces voldoet aan de behoeften en verwachtingen van alle betrokken partijen.
  3. Monitoring en controle: Het is de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om het proces voortdurend te monitoren en te controleren op prestaties, naleving van beleid en procedures, en het behalen van doelstellingen en KPI’s (Key Performance Indicators).
  4. Risicobeheer: De proceseigenaar identificeert en beheert risico’s die van invloed kunnen zijn op het proces, zoals operationele risico’s, nalevingsrisico’s of reputatierisico’s, en implementeert maatregelen om deze risico’s te beperken.
  5. Continue verbetering: Een belangrijk aspect van de rol is het streven naar continue verbetering van het proces. Dit omvat het verzamelen van feedback, het analyseren van gegevens, het identificeren van verbetermogelijkheden en het implementeren van verbeteringen om de efficiëntie, kwaliteit en klanttevredenheid te verhogen.

Kortom, de proceseigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van een specifiek bedrijfsproces om ervoor te zorgen dat het bijdraagt aan de doelstellingen en strategieën van de organisatie.

Samen met het procesteam zorgt de Business Process Owner ervoor dat de processen die in kaart zijn gebracht in orde zijn.

Meer over Proceseigenaar of Business Process Owner?

We hebben een uitgebreide blog over procesteams en de rol van Proceseigenaren geschreven »

Het duidelijk in kaart brengen en stroomlijnen van de bedrijfsvoering en processen was nog nooit zo makkelijk. Met het Comm’ant systeem breng je eenvoudig bedrijfsprocessen in kaart en maak je ze begrijpelijk voor iedereen binnen jouw organisatie.

Zie ook:

Business Process Management (BPM)

Business Process Management System (BPMS)

Business Process Manager

PDCA

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je in Comm’ant met Procesteams doeltreffende resultaten boekt?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!