PDCA-cyclus (of: Deming circle of Plan-Do-Check- Act cycle/circle)

Wat is de PDCA-cyclus? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)

De PDCA-cyclus is een logische en gestructureerde benadering van kwaliteitsbeheer en -verbetering. Het zorgt ervoor dat alle aspecten van een kwaliteitsprobleem aan bod komen en dat op een systematische manier verbeteringen worden aangebracht.

De vier stappen van de PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus bestaat uit vier stappen die in volgorde moeten worden doorlopen:

Plan: in deze stap bepaal je wat er verbeterd moet worden;

Do: in deze stap voer je de verbeteringen uit;

Check: in deze stap controleert je of de verbeteringen effectief zijn geweest;

Act: in deze stap onderneemt je actie op basis van de resultaten van de controle. Denk hierbij aan interventies op het gedrag van mensen, op de inrichting van het proces, op de ingezette hulpmiddelen, op het beleid of zelfs de strategie.

De PDCA-cyclus wordt ook vaak de Deming-cirkel of Plan-Do-Check-Act-cyclus/cirkel genoemd. PDCA wordt ook wel eens de continuous improvement cyclus genoemd, omdat het een nooit-eindigend proces is waarin je voortdurend op zoek bent naar manieren om te verbeteren.

PDCA-cyclus op operationeel, tactisch en strategisch niveau

PDCA kan plaatsvinden op zowel het operationele, tactische, en strategische niveau. Dit raakt elkaar ook.

Kan je het niet op operationeel niveau oplossen? Dan spring je over op een tactisch niveau om te kijken of je iets aan de inrichting van het proces en de hulpmiddelen zou kunnen doen. Ligt het ook niet daar, dan moet je met zwaarder geschut komen. Wellicht heb je een nieuw budget of een nieuw beleid nodig. De PDCA-cyclus kan dus toegepast worden op elk niveau in een organisatie.

Meer over PDCA-cyclus?

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage met Comm’ant Forms. Bijvoorbeeld voor het registeren van klachten, afwijkingen, maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings.

Zie ook:

Continuous Improvement

Digitale Formulieren

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je PDCA met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!