Digitale Formulieren

Wat zijn digitale formulieren? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van digitale formulieren

Een digitaal formulier is een elektronische versie van een papieren formulier. Het wordt gebruikt om gegevens digitaal te verzamelen. Het voordeel van digitale formulieren is dat ze gemakkelijker en sneller te verwerken zijn dan papieren formulieren.

Waarvoor kunnen digitale formulieren worden gebruikt?

Digitale formulieren zijn hulpmiddelen voor het registeren van output (en dus input voor een ander). Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor het leren en verbeteren.

Als hulpmiddel voor het registreren van output ondersteunt een digitaal formulier het operationele proces . Dat kan bijvoorbeeld een procesketen zijn die begint met een klantorder en gaat naar een productieorder en vervolgens over naar de levering.

Digitale formulieren kunnen daarnaast ook goed gebruikt worden voor het leren en verbeteren. Denk hierbij aan het vastleggen van een afwijking of een melding om daar direct opvolging aan te geven – misschien zelfs met nieuwe formulieren voor het nemen van bepaalde acties.

Aan de slag met digitale formulieren?

Met Comm’ant Forms registreer je niet alleen de feiten, maar zet je ook direct aan tot handelen. Aan elke stap in een formulier kun je acties koppelen, verbeteringen initiëren, afwijkingen signaleren en rapporteren. Direct op het bordje van de juiste collega.

Zie ook:

Continuous Improvement

PDCA-Cyclus

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!