Disclaimer

Comm’ant Nederland BV streeft er naar dat de informatie op deze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of schrijffouten bevat. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden ‘zoals het is’ zonder enige garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. Op deze site vermelde systeemeigenschappen en prestaties zijn mede afhankelijk van inrichting, infrastructuur, etc. en kunnen in specifieke situaties dus afwijken.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Comm’ant Nederland BV behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Op de aangeboden informatie berust copyright van Comm’ant Nederland BV of van haar partners. Kopiëren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Comm’ant® is een geregistreerde merknaam van Comm’ant Nederland BV. Alle andere genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing.

Gelieve eventuele onvolkomenheden/verbetervoorstellen te melden aan: info@commant.com

Privacy Statement Comm’ant

Inleiding
Comm’ant hecht veel waarde aan bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website en is zich bewust dat deze bezoekers van essentieel belang zijn voor haar activiteiten en bestaan. De persoonlijk data van bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verzamelen van Persoonlijke data
Comm’ant bewaart en gebruikt uw gegevens alleen in het kader van door ons te verlenen diensten en voor het versturen van de door u aangevraagde publicaties, abonnementen of andere diensten of contacten. Het gaat om:

• NAW gegevens
• E-mailadres

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van interessante producten of diensten van Comm’ant en/of zorgvuldig geselecteerde andere partijen. Hierbij tracht Comm’ant rekening te houden met uw interesses en voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie van producten of diensten, kunt u dit schriftelijk melden. Stuurt u hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan Comm’ant, afdeling marketing, Joan Muyskenweg 92, 1114 AN Amsterdam, of een mail aan marketing@commant.com. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen. Bij direct mail berichten zult u onderaan het bericht de link aantreffen om u af te melden voor de betreffende verzendlijst.

Gebruik van Cookies
Comm’ant kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt voor uw gebruiksgemak. De website kan u door een cookie bij uw eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. De website kan zo speciaal op uw wensen afgesteld worden, om uw verblijf op onze websites nog plezieriger te maken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Links
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Voordat u websites van derden gebruikt raden wij aan ook daarvan de privacy statement te lezen.

Wijzigingen
Comm’ant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom met enige regelmaat dit privacy statement van Comm’ant.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op: februari 2022

Gelieve eventuele onvolkomenheden/verbetervoorstellen te melden aan: info@commant.com