Waarom risicomanagement of risk management?

Risicomanagement: ben jij “in control”?

Elke organisatie loopt risico’s. Als er niet genoeg aandacht wordt besteed aan risicomanagement, loopt een organisatie kans om schade of verlies op te lopen. Bovendien kunnen kwaliteitscertificaten worden ingetrokken en zelfs straffen en boetes worden opgelegd. De kans op een calamiteit moet dus zoveel mogelijk worden verlaagd en het liefst vermeden worden. 

Risk management is daarom een noodzakelijke strategie voor elke organisatie. Het helpt om risico’s te identificeren, risicofactoren in kaart te brengen en beheersmaatregelen te implementeren die de kans op schade of verlies minimaliseren. 

Soorten risico’s bij risk management  

Er zijn grofweg twee soorten risico’s te identificeren: interne en externe risico’s.  

Interne risico’s vallen direct in de invloedssfeer van de organisatie en kunnen bijvoorbeeld ontstaan als gevolgd van onvolledige of onjuiste informatievoorziening, interne kwaliteitscontroles, (strategische) doelstellingen of complexe regelgeving. 

Externe risico’s worden gelopen door verwachtingen en verplichtingen van instanties buiten de organisatie door bepaalde kwaliteitsnormen en eisen die aan producten/diensten worden gesteld. Daarnaast moeten organisaties zich houden aan de wet – en regelgeving. Tegenwoordig speelt ook “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO) een steeds belangrijkere rol bij het beheersen van risico’s.  

Allemaal risico’s waardoor een bedrijf een order kan mislopen of erger nog, imagoschade kan oplopen. 

Je kunt elk risico vervolgens classificeren aan de hand van 2 kenmerken:  

  • de impact van de calamiteit als die zich zou voordoen (de omvang van de gevolgschade) 
  • de kans dat de calamiteit zich zou kunnen voordoen. 

Afhankelijk van de grootte van het risico zul je de nodige beheersmaatregelen moeten implementeren, zowel preventief als reactief. Met behulp van de zogenaamde Bowtie (of vlinderdas-) analyse kun je elk risico verder uitwerken.

Wat is een risicomanagement systeem? 

In een risico management systeem wordt alle informatie over risico’s bijgehouden, deze informatie omvat risicobronnen, potentiële gevolgen van risico’s en beheersmaatregelen die moeten worden genomen om de kans op schade of verlies te beperken. 

Voordelen van software voor risicomanagement  

Door het inzetten van een managementsoftware kunnen organisaties al hun risicogegevens op een centrale plaats beheren en bijwerken, direct gekoppeld aan de plek in het proces waar dit risico zich voordoet. Voordelen hiervan zijn: 

  • Een betere beheersing van risico’s 
  • Efficiënte planning en implementatie van maatregelen 
  • Systematische rapportage en traceerbaarheid 
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor wat betreft risicomanagement 

Door het geheel centraal te beheren zorgt een managementsysteem voor meer grip op risico’s. Zo kun je samen met je team proactief te werk gaan bij het beheersen van risico’s. 

Verminder, sterker nog, vermijd gevaar met Comm’ant! 

Comm’ant helpt je bij het documenteren, monitoren en verbeteren van processen. Met de software kun je processen gemakkelijk in kaart brengen en krijg je een goed overzicht van alle risico’s die verbonden zijn aan elk proces. Je hebt altijd direct inzicht in welke maatregelen je kunt nemen om risico’s te minimaliseren en wat de mogelijke gevolgen van een calamiteit zijn.  

Comm’ant biedt een uitgebreid raamwerk om het risicomanagementproces te stroomlijnen, waardoor je proactief beleid kunt implementeren dat gericht is op het verminderen van potentiële risico’s. 

Comm’ant Process

software voor praktisch procesmanagement

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ervaren hoe je Risicomanagement met Comm’ant optimaal in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!

Meer lezen over risicomanagement?

blog…

Procesbeheersing: De 6 beheersaspecten voor een succesvol proces

Elk proces heeft een risico op fouten. Hoe goed je het ook plant of hoe nauwkeurig je collega’s ook…

lees meer »

blog…

Een versnipperd managementsysteem: van chaos naar orde

Beeld je eens in. Je gaat een nieuw project opzetten en leiden. Je staat te popelen om te beginnen, …

lees meer »

blog…

Faalkosten reduceren: 8 tips om falen “kosteneffectief” te maken

Van onduidelijk geformuleerde klantwensen tot onrealistische planningen: zelfs door de kleinste…

lees meer »

blog…

De dienende Proceseigenaar (procesteams deel 1)

Klaar om serieus werk te maken procesverbetering binnen jouw organisatie? Dan is het aan te raden…

lees meer »

blog…

De vakkundige Procesexpert (procesteams deel 2)

In ons vorige artikel over de proceseigenaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de rol en taken…

lees meer »

blog…

De verbindende Procesontwikkelaar (procesteams deel 3)

We zijn inmiddels bij deel 3 van onze blog reeks over het procesteam. In onze vorige artikelen…

lees meer »

blog…

De mobiliserende Procestrainer (procesteams deel 4)

Heb jij moeite met het mobiliseren van je collega’s bij procesveranderingen? Dan hebben we goed…

lees meer »

blog…

Slim Groep en Multi-site certificeren

De kosten van een ISO certificering zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001 kunnen flink…

lees meer »

blog…

Processen: tekenen vs modelleren

Welke tool past het beste bij jouw situatie? Goed gereedschap is het halve…

lees meer »

blog…

Business case voor een management­systeem

We zien vaak kwaliteitsmanagers met de handen in het haar: er wordt niet geluisterd naar…

lees meer »

blog…

Swimlanes: Uitdagingen voor succesvol procesmanagement

Swimlanes worden in veel organisaties gebruikt om bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te visualiseren…

lees meer »

blog…

De problemen van het RASCI-model voor kwaliteit- en procesmanagement

Het RASCI-model wordt vaak ingezet als procesmanagementmodel. Veel bedrijven gebruiken het om…

lees meer »

blog…

De proces-effectiviteitsformule: belang van acceptatie voor innovatie

Een proces is alleen effectief als het binnen de organisatie wordt geaccepteerd…

lees meer »

blog…

Process Model Canvas (gratis template): Slim samen processen beschrijven

Hoe ontwerp je een proces dat aan de behoeften en vereisten van alle belanghebbenden, afdelingen en…

lees meer »

blog…

Processen digitaliseren? 9 stappen om onnodige fouten te voorkomen

Veel bedrijven maken gebruik van digitalisering om de efficiency te verbeteren en het risico op…

lees meer »

blog…

Proces ontwerpen? De keuze is reuze

Niet zo lang geleden stelde een klant ons de vraag die wij regelmatig tegenkomen: “Hoe kan ik een…

lees meer »