Slimme software voor…

managen van documentenborgen van normensystemen beheersenheldere prestaties

Slim beheren en beheersen

De kern van goed samenwerken ligt bij heldere afspraken op het overdrachtsmoment: daar waar de output van de een, de input voor een ander wordt, worden de meeste fouten gemaakt. Vaak als gevolg van een misverstand. Daar ligt dan ook de focus van Comm’ant. We kleden dan ook graag deze input/ouputs aan met de belangrijkste beheersaspecten. Denk aan documenten met werkinstructies, normen of eisen die van toepassing zijn, de risico’s die (niet) gelopen kunnen worden, de computersystemen die gebruikt worden en eventuele prestatie-afspraken.

Documenten en kennis

Documentbeheer: de juiste versie op de juiste plek

Documentbeheersing is onmisbaar voor organisaties. We maken en mailen dagelijks bijzonder veel documenten. Er zit enorm veel kennis in verpakt. Maar wat is de laatste versie? Heb ik jou die nog niet doorgegeven? Deze situaties zijn zeer herkenbaar. Al gauw staan ze op verschillende plaatsen en in verschillende versies. Het Comm’ant systeem biedt je een procesgerichte ordening van de belangrijke documenten met één regel: de laatste versie vind je altijd in Comm’ant.

Dat bespaart je veel tijd… en kosten.

Normen en eisen

Jouw organisatie heeft ongetwijfeld te maken met diverse eisen die aan de prestaties worden gesteld. Dat kan gaan om geïnstitutionaliseerde normen (zoals ISO, MVO, BRL, VCA, Prestatieladders etc) of intern vastgesteld beleid.

Met Comm’ant zet je de eisen letterlijk in het systeem. Waarom? Om de koppeling te leggen en verbindingen naar processen, procesresultaten en andere items zichtbaar te maken. Zo ontstaat niet alleen een goed overzicht voor jezelf, ook voor de andere disciplines en je collega’s. De beheerder ziet direct of er nog koppelingen missen.

Wij bieden de mogelijkheid om de diverse standaard normen al kant-en-klaar geïnstalleerd mee te leveren. Hier lees je er meer over.

Risico's en beheersmaatregelen

Welke risico’s zijn er? Waar zitten die risico’s? Wilt u maatregelen treffen? Zo ja, welke maatregelen?

Koppel risico’s direct aan het proces of aan de output, zeer eenvoudig en verplicht in de nieuwe ISO 9001:2015.

Systemen en tools

Systemen, applicaties en formulieren zijn noodzakelijk in iedere organisatie. Maar waar gebruik je welke? En welke systemen zijn kritisch voor de primaire processen?

Eén overzicht op basis van de bedrijfsprocessen met alle relevante informatievoorziening en waar mogelijk direct een link naar het betreffende gereedschap: hier wordt jouw IT-afdeling echt blij van. Je maakt het makkelijk beschikbaar met Comm’ant.

Prestaties en afspraken

Prestatie-afspraken, je kunt niet zonder om inzicht te krijgen voor een verbetering. Want meten = weten & registreren = leren! Bij welke onderdelen geldt de afspraak?

Koppel de prestatie-afspraak direct aan de te meten onderdelen in het proces. Wat wil je meten en waarom? Op basis daarvan komen de juiste metingen en uitkomsten ter verbetering. Dit is noodzakelijk voor iedere organisatie die echt wil verbeteren.

Wil je direct ervaren hoe ’t is om met Comm’ant X te werken? Vraag een online demo aan. Dat kost je wat tijd, maar geeft je zoveel inzicht!