Waarom ketenmanagement?

Met ketenmanagement waarde voor de klant maximaliseren

Ketenmanagement, of Supply Chain Management, is een methode om met meerdere ketenpartners de waarde voor de klant te maximaliseren. Samenwerking speelt hier de belangrijkste rol. Voordat een product of dienst wordt geleverd aan de eindgebruiker of consument, doorloopt het alle stappen in de toeleveringsketen. Het is van cruciaal belang dat de interne en externe processen goed op elkaar worden afgestemd en daardoor maximale waarde leveren aan het geheel in de keten.

Wat is een ketenmanagementsysteem? 

Een goed ontwikkeld ketenmanagementsysteem biedt een gestructureerde en gecoördineerde aanpak van het managen, beheren en optimaliseren van de volledige logistieke keten. Hierbij wordt de samenwerking tussen alle partijen, waaronder leveranciers, producenten en afnemers, optimaal benut. 

Goed uitgevoerd supply chain management bevordert de samenwerking, optimaliseert de logistiek, verhoogt de efficiëntie en vermindert de kosten. Een ketenmanagementsysteem maakt het mogelijk om risico’s in de keten te identificeren en te beheersen door eerder opgespoorde problemen op te lossen. Ook wordt het mogelijk om waardevolle informatie te verzamelen over de prestaties van iedere partner. 

Kortom, een goed ketenmanagementsysteem kan de winstmarges en klanttevredenheid verhogen, zowel intern als extern. Het stimuleert een betere samenwerking en communicatie binnen en buiten het bedrijf en vermindert de kosten. Aangezien alle partijen in de keten profiteren van een geoptimaliseerd ketenmanagementsysteem, is het een zeer waardevolle investering. 

Voordelen van ketenmanagementsoftware 

Met een goed ontwikkeld ketenmanagementsysteem kun je de volgende voordelen bereiken:  

  • Versterkte samenwerking: Verbeterde interacties tussen verschillende afdelingen en externe leveranciers en distributeurs verhogen de efficiëntie, verlagen de kosten en verhogen de productiviteit.
  • Effectieve informatieoverdracht: Door informatieoverdracht te stroomlijnen, reageren bedrijven sneller op veranderingen, maken ze nauwkeuriger voorspellingen en plannen ze efficiënter.
  • Harmonieuze bedrijfsprocessen: Het beter op elkaar afstemmen van interne en externe bedrijfsprocessen verbetert de operationele prestaties, vermindert verspilling en versnelt reacties op marktveranderingen.
  • Verhoogde flexibiliteit en responsiviteit: Een geoptimaliseerde supply chain past zich snel aan bij veranderingen in vraag en aanbod, technologische innovaties of verstoringen in de supply chain.
  • Verbeterde klanttevredenheid: Een efficiënte, responsieve en betrouwbare supply chain verhoogt de klantervaring, wat leidt tot hogere klanttevredenheid, klantloyaliteit en herhalingsaankopen.

Supply chain management met behulp van Comm’ant 

Goede informatievoorziening helpt bij het uitvoeren van de processen en een soepele samenwerking. Het snel vinden van relevante informatie is zeer waardevol. De manier om dit in de praktijk te bewerkstelligen, is door alle bedrijfsprocessen (zowel de interne als de externe processen), die de kern vormen van de keten, te beschrijven in één omgeving. Daardoor kunnen ze effectief en efficiënt worden ingericht. Alle deelnemende partijen kunnen zien waar zij verantwoordelijk voor zijn in het geheel. Dit vergemakkelijkt de communicatie en ondersteunt het ketenmanagement.  

Comm’ant is een uitstekend voorbeeld van een softwareoplossing die bedrijven helpt bij het bewaken, optimaliseren en optimaliseren van deze processen. Met Comm’ant kunnen bedrijven eenvoudig een overzichtelijke omgeving creëren: samenwerken in één systeem waarin processen en afspraken tussen partijen in de keten zijn opgenomen. 

In de praktijk zien we dat met Comm’ant bedrijven in diverse sectoren (bijv. zorg, voedingssector, bouw, chemie en maakindustrie) hun ketenprocessen effectiever kunnen beheren. Dit heeft geleid tot minder fouten, verhoogde klanttevredenheid en lagere kosten.

Comm’ant Process

software voor praktisch procesmanagement

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ervaren hoe je Ketenmanagement met Comm’ant optimaal in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!

Meer lezen over ketenmanagement?

blog…

Een versnipperd managementsysteem: van chaos naar orde

Beeld je eens in. Je gaat een nieuw project opzetten en leiden. Je staat te popelen om te beginnen, …

lees meer »

blog…

De dienende Proceseigenaar (procesteams deel 1)

Klaar om serieus werk te maken procesverbetering binnen jouw organisatie? Dan is het aan te raden…

lees meer »

blog…

De vakkundige Procesexpert (procesteams deel 2)

In ons vorige artikel over de proceseigenaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de rol en taken…

lees meer »

blog…

De verbindende Procesontwikkelaar (procesteams deel 3)

We zijn inmiddels bij deel 3 van onze blog reeks over het procesteam. In onze vorige artikelen…

lees meer »

blog…

De mobiliserende Procestrainer (procesteams deel 4)

Heb jij moeite met het mobiliseren van je collega’s bij procesveranderingen? Dan hebben we goed…

lees meer »

blog…

Processen: tekenen vs modelleren

Welke tool past het beste bij jouw situatie? Goed gereedschap is het halve…

lees meer »

blog…

Business case voor een management­systeem

We zien vaak kwaliteitsmanagers met de handen in het haar: er wordt niet geluisterd naar…

lees meer »

blog…

Swimlanes: Uitdagingen voor succesvol procesmanagement

Swimlanes worden in veel organisaties gebruikt om bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te visualiseren…

lees meer »

blog…

Procesbeheersing: De 6 beheersaspecten voor een succesvol proces

Elk proces heeft een risico op fouten. Hoe goed je het ook plant of hoe nauwkeurig je collega’s ook…

lees meer »

blog…

Process Model Canvas (gratis template): Slim samen processen beschrijven

Hoe ontwerp je een proces dat aan de behoeften en vereisten van alle belanghebbenden, afdelingen en…

lees meer »

blog…

Proces ontwerpen? De keuze is reuze

Niet zo lang geleden stelde een klant ons de vraag die wij regelmatig tegenkomen: “Hoe kan ik een…

lees meer »