Certificeren the easy way

Klaar voor ISO 9001 en/of andere certificering?

Comm’ant biedt je een methode en een effectief softwaresysteem voor het ‘rapid prototypen’ van de processen en ketens. Het is een levend kwaliteitsmodel dat alle procesafspraken en informatie integreert. Stapsgewijs groeit de boom van essentiële kennis en daar plukt iedereen de vruchten van.

Over naar de norm

Wij zetten samen met jou de procesboom op en behandelen per norm-paragraaf een aantal vragen die aanwijzen waar de norm geborgd is. De koppeling wordt eenmalig gelegd en knelpunten of blinde vlekken spoor je met één druk op de knop op.

Zicht op de implementatie

De relatietabellen van normen en eisen genereert het systeem automatisch, zodat je weet of je klaar bent voor de certificering. Medewerkers betrekken en informeren over hun rol in de goede uitvoering is ook zo eenvoudig. Zo wordt certificering een plezierig onderdeel bij het gebruik van jouw managementsysteem.

De uitdaging

Het behalen en behouden van certificaten is een serieuze zaak. Bedrijven die op professioneel niveau willen functioneren, ontkomen niet aan de toets op basis van de gerenommeerde normen voor bijvoorbeeld Kwaliteit Arbo Milieu, Veiligheid en Gezondheid, Duurzaamheid en Continuïteit en Informatiebeveiliging. Lastiger nog wordt het als er meerdere normen en eisen van toepassing zijn. Daar wil je niet teveel tijd mee verliezen en het moet bijdragen aan de winst. Kan dat?

Met de integrale oplossing van Comm’ant wordt het weer eenvoudig!

 • De integrale procesaanpak vormt één kapstok voor alle beleidsnormen en eisen. Processen worden integraal verbeterd vanuit diverse disciplines tezamen. Dat zorgt er voor dat de organisatie niet teveel wordt ‘lastig gevallen’ vanuit telkens weer een ander thema dat invloed wil uitoefenen op de gang van zaken. Het draagvlak onder specialisten en medewerkers om het samen beter te doen wordt groter.
 • Comm’ant zorgt ervoor dat je met minimale inspanning, maximaal rendement haalt uit jouw managementsysteem. Kostenbeheersing, risicoreductie en verbeterde doorlooptijd zorgen voor meer winst. Draagkracht vanuit het management en bereidheid om te investeren in kwaliteit neemt zichtbaar toe.
 • Het opzetten van een nieuw managementsysteem, inclusief draagvlak: met Comm’ant gaat het razendsnel. De tijdswinst van goed gereedschap – lees: de methode en de software – zorgt ervoor dat je meer tijd en aandacht kunt geven aan de medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor heldere procesafspraken en de naleving daarvan. Dat stimuleert en verbetert de samenwerking zodat het gedrag en resultaat uitstekend is.

Met Comm’ant regel je al deze zaken eenvoudig in één centraal systeem:

 • Kwaliteit, Arbo en Milieu
 • Veiligheid en Gezondheid
 • Duurzaamheid en Continuïteit
 • Informatiebeveiliging

Je kunt ook aantonen dat jouw organisatie voldoet aan:

 • Wet- en regelgeving
 • Industrie normen
 • Overheidsvergunningen
 • Klant-eisen

Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek van normen die we direct voor gebruik in jouw managementsysteem kunnen klaarzetten.

NEN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 16949, HKZ, NIAZ, VCA, VCU, BRC, en vele andere. Heb je te maken met een van deze normen?

Vraag dan een online demo aan, dan laten we je zien hoe je de certificering praktisch realiseert met Comm’ant.

Ervaren hoe je certificering met Comm’ant in jouw organisatie realiseert?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!