Best practices voor de ondernemende QHSSE manager

Het ABC voor kwaliteitarboveiligheidmilieuQHSSE

De moderne QHSSE manager heeft heel wat borden in de lucht te houden: het palet van normen en eisen is flink gegroeid. Waarbij een 3-tal processen steeds terugkomen: de Interne audit, de Management review (of Directiebeoordeling) en de Verbetermaatregelen. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en je wilt ze het liefst integraal beheersen.

Wij hebben deze processen zorgvuldig uitgewerkt (in Comm’ant uiteraard) en bovendien voorzien van een effectieve digitale workflow… met Comm’ant Forms. Deze processen en workflows voldoen volledig aan alle gestelde eisen uit de Harmonised Structure (HS) van de verschillende ISO-normeringen.

Dat maakt het leven zo veel makkelijker. We nodigen je van harte uit om van deze best practises gebruik te maken. Een van onze specialisten laat je graag zien hoe je dit ABC voor QHSSE in jouw organisatie toepast.

Het ABC voor QHSSE ervaren?

Maak nu een afspraak voor een online demonstratie, om samen met onze specialist te ontdekken of de oplossing past voor jouw organisatie.

A. Interne audits

Voor de organisatie van een effectieve interne audit hebben wij een geoptimaliseerd proces en de bijbehorende workflow voor registratie en verslaglegging ontwikkeld.

Het proces

Het audit proces

Registratie & workflow

Met de interne audits, zoals beschreven in ISO 9001 paragraaf 9.2.2, zorgt het bedrijf voor de organisatie van haar eigen kritiek, om te leren en verbeteren. Ze zijn niet alleen van toepassing op ISO 9001, maar ook op andere normen binnen de Harmonised Structure, zoals ISO 14001  en ISO 45001. Deze normen delen een gemeenschappelijke structuur, waardoor de integratie van interne audits over verschillende disciplines heen naadloos verloopt.

Het belangrijkste doel van interne audits is om te controleren of het kwaliteitsmanagementsysteem effectief is geïmplementeerd en wordt onderhouden, en of het voldoet aan de vereisten van de relevante norm(en). Dit proces van zelfevaluatie en verbetering zorgt voor consistentie, naleving en voortdurende groei binnen de organisatie.

Door interne audits te harmoniseren voor alle normen, kan jouw organisatie synergie realiseren en efficiënter omgaan met de auditinspanningen. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 implementeert, zet één gecoördineerd auditprogramma op om alle drie de systemen tegelijk te evalueren. Dit bespaart tijd, middelen en minimaliseert auditmoeheid bij medewerkers.

Het recept voor een soepel proces van interne audits ervaren? Maak een afspraak voor een online demo »

Comm’ant Process

software voor praktisch procesmanagement

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

B. Verbetermaatregelen

Voor Verbetermaatregelen (of Management of Change) hebben we een generiek referentieproces met ondersteunende workflow voor registratie en rapportage ontwikkeld.

Het proces

Registratie & workflow

Het uitvoeren van verbetermaatregelen, zoals beschreven in ISO 9001: paragraaf 10.2.1, vormt de ruggengraat van een dynamisch managementsysteem. Hier zijn de kernpunten om succesvol verbeteringen te implementeren:

  1. Identificatie van verbetermogelijkheden: Organisaties moeten voortdurend streven naar verbetering door potentiële gebieden te identificeren waar prestaties kunnen worden versterkt of processen kunnen worden geoptimaliseerd.
  2. Planning van verbeteringen: Het is van vitaal belang om een duidelijk plan op te stellen voor het implementeren van verbetermaatregelen, inclusief doelstellingen, verantwoordelijkheden en tijdschema’s.
  3. Implementatie en monitoring: Verbeteringen moeten zorgvuldig worden geïmplementeerd en opgevolgd om ervoor te zorgen dat ze het gewenste resultaat opleveren. Dit omvat het toewijzen van middelen, trainen van personeel en regelmatige controle van de voortgang.
  4. Effectiviteitsbeoordeling: Organisaties moeten de effectiviteit van de genomen verbetermaatregelen evalueren door middel van meetbare criteria. Deze evaluatie helpt bij het vaststellen van het succes van de implementatie en identificeert verdere verbetermogelijkheden.
  5. Continue verbeteringscyclus: Het proces van verbetermaatregelen is cyclisch en moet worden ingebed in de cultuur van de organisatie. Dit omvat het herhalen van de stappen om voortdurende verbetering te stimuleren en de kwaliteit van producten, processen en diensten te verhogen.

Door deze kernpunten te omarmen, zal jij de organisatie vooruithelpen in haar streven naar voortdurende verbetering. Hierdoor blijf je flexibel en kun je je gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden en jullie concurrentiepositie versterken.

Kennismaken met ons praktische draaiboek voor efficiënt verbetermanagement? Vraag een online demo aan »

C. Management review

Ook voor het effectief uitvoeren van de steeds terugkerende managementbeoordeling hebben we een geoptimaliseerd proces met ondersteunende workflow voor praktische registratie en verslaglegging ontwikkeld.

Het proces

Registratie & workflow

De management review wordt gezien als de hoeksteen van het managementsysteem volgens verschillende ISO normen. Hier komen de belangrijkste inputs en outputs samen om de koers van een organisatie te sturen naar voortdurende verbetering.

Inputs voor deze cruciale evaluatie omvatten interne en externe audits, klantfeedback, prestatie-indicatoren en wijzigingen in de organisatiecontext. Deze gegevens bieden inzicht in de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem en wijzen op gebieden voor verbetering.

De output van de directiebeoordeling vertaalt deze inzichten naar actieplannen, doelstellingen en strategische beslissingen. Hierdoor kan de organisatie gerichte maatregelen nemen om haar kwaliteitsprestaties te versterken en haar concurrentievermogen te vergroten.

Kortom, directiebeoordeling vormt de brug tussen analyse en actie, waardoor jouw organisatie proactief gaat reageren op veranderingen, risico’s gaat beheersen en doelstellingen voor kwaliteit en klanttevredenheid  realiseren.

Het recept voor een effectieve management review ervaren? Vraag een vrijblijvende online demo aan »

Kennismaken met de best practices voor QHSSE?

Maak een afspraak voor een online demo. Onze specialisten laten het je graag zien!