Continuous Improvement (of: Continue Verbetering)

Wat is Continuous Improvement? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Continuous Improvement

Continuous Improvement is het continu leren en verbeteren op basis van feedback, met als doel producten, diensten en/of processen te verbeteren.

Het is een nooit eindigende cyclus waarin iedereen in de organisatie voortdurend op zoek is naar manieren om te verbeteren.

Hoe pas je Continuous Improvement toe in je organisatie?

Er zijn verschillende methoden en hulpmiddelen beschikbaar om dit proces te ondersteunen, zoals PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Om tot continue verbetering te komen, is het belangrijk dat iedereen in de organisatie betrokken is en dat er een cultuur heerst om van fouten te leren.

Een belangrijk aspect van Continuous Improvement is dat het niet stopt nadat je een maatregel hebt genomen ter verbetering, maar juist ook nadat een maatregel een tijd in werking is. Dat is namelijk het moment dat je de maatregel kan toetsen om te evalueren of het beoogde effect wordt bereikt.

Meer over Continuous Improvement?

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage met Comm’ant Forms. Bijvoorbeeld voor het registeren van klachten, afwijkingen, maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings.

Zie ook:

PDCA-Cyclus

Digitale Formulieren

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!