Business Process Management (BPM)

Wat is Business Process Management (BPM)? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Business Process Management (BPM) 

Business Process Management (BPM) is een vakgebied dat gaat over het optimaliseren van de bedrijfsvoering, waarbij het gaat om flexibiliteit en prestatieverbeteringen. Het doel is de bedrijfsprocessen voortdurend af te stemmen op de steeds veranderende behoeften van de organisatie, om zo operationele uitmuntendheid te bereiken. 

Hoe werkt Business Process Management (BPM)? 

BPM omvat de voortdurende monitoring en verbetering van bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan door gegevens te analyseren en deze informatie te gebruiken om wijzigingen in het proces aan te brengen. De veranderingen kunnen klein zijn, zoals het aanpassen van de volgorde waarin taken worden uitgevoerd, of ze kunnen significanter zijn, zoals het toevoegen van nieuwe stappen aan het proces. 

BPM is een iteratief proces dat begint met de identificatie van een bedrijfsproces, gevolgd door de analyse van dit proces, het aanbrengen van verbeteringen, en de implementatie van deze veranderingen. Het proces wordt vervolgens gecontroleerd en opnieuw geanalyseerd om te zien of verdere verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

Meer over Business Process Management (BPM)? 

Het duidelijk in kaart brengen en stroomlijnen van de bedrijfsvoering en processen was nog nooit zo makkelijk. Met het Comm’ant systeem breng je eenvoudig bedrijfsprocessen in kaart en maak je ze begrijpelijk voor iedereen binnen jouw organisatie. 

Zie ook: 

Business Process Management System (BPMS) 

Business Process Manager 

Business Process Owner

Blogs:

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!