Business Process Management System (BPMS)

Wat is een Business Process Management System (BPMS)? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Business Process Management System (BPMS) 

Een Business Process Management System (BPMS) is een papieren of digitaal systeem dat de creatie, uitvoering en monitoring van bedrijfsprocessen ondersteunt. 

Waarom een Business Process Management System (BPMS)? 

Het inzetten van een Business Process Management System (BPMS) helpt mensen binnen de organisatie om inzicht te krijgen in de processen. 

Denk hierbij aan: 

  • Wat de bedoeling is van het bedrijfsproces 
  • Hoe de samenwerking is georganiseerd om het bedrijfsproces uit te voeren 
  • Wie wat doet binnen het bedrijfsproces 
  • Welke prestaties worden verwacht
  • Welke prestaties er al zijn geleverd (tijdens de uitvoering) 

Een BPMS helpt daarbij ook om te zorgen dat je feedback kunt regelen voor het leren en verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot de prestaties van het proces en de daarbij behorende resultaten voor de belanghebbende(n). 

Wanneer er sprake is van afwijkingen, is een BPMS ideaal om die afwijkingen, klachten, incidenten en verbeterideeën vast te leggen en daar opvolging aan te geven. 

Meer over Business Process Management System (BPMS)? 

Het duidelijk in kaart brengen en stroomlijnen van de bedrijfsvoering en processen was nog nooit zo makkelijk. Met het Comm’ant systeem breng je eenvoudig bedrijfsprocessen in kaart en maak je ze begrijpelijk voor iedereen binnen jouw organisatie. 

Zie ook: 

Business Process Management (BPM)

Business Process Manager

Business Process Owner

PDCA

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!