Process Modelling Tool

Wat is een process modelling tool? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Process Modelling Tool

Een tool voor procesmodellering is een softwaretoepassing die je helpt procesmodellen te maken. Een procesmodelleringstool kan worden gebruikt om zowel eenvoudige als complexe procesmodellen te maken.

Comm’ant maakt in haar procesmodelleringssoftware gebruik van het watervalmodel, wat een lineaire opeenvolgende benadering van procesmodellering is.

Het voordeel van het gebruik van een procesmodelleringshulpmiddel is dat het je kan helpen om een procesmodel te maken dat zowel nauwkeurig als gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen in de organisatie.

Meer over Process Modelling Tool?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Zie ook:

Procesbeschrijving

Procesdiagram

Procesmodel

Blogs:

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!