Procesdiagram (of: Process Diagram)

Wat is een procesdiagram? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Procesdiagram

Een procesdiagram is een grafische weergave van een proces, en is daarin vergelijkbaar met een processchema of een procesbeschrijving.

Meer over Procesdiagram?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Zie ook:

Procesbeschrijving

Procesmodel

Process Modelling Tool

Blog: Processen digitaliseren? 9 stappen om onnodige fouten te voorkomen

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!