Procesbeschrijving

Wat is een procesbeschrijving? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van procesbeschrijving

In een procesbeschrijving worden de stappen (activiteiten) van een proces beschreven, die moeten leiden tot het gewenste procesresultaat (output). Het is een gedetailleerde beschrijving van hoe een proces werkt. Een procesbeschrijving kan gedaan worden met schema’s, met tekst, maar ook zelfs met video’s.

Voor wie maak je een procesbeschrijving?

Een procesbeschrijving heeft altijd een doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld medewerkers en teamleiders zijn, maar het kan ook zijn dat een procesbeschrijving gemaakt wordt voor het bouwen en inrichten van automatisering. In het laatste geval zal je een andere vormgeving kiezen voor de procesbeschrijving dan wanneer het gaat over de samenwerking van mensen.

Hoe maak je een procesbeschrijving?

Je maakt een procesbeschrijving met zoiets eenvoudigs als pen en papier, door gebruik te maken van Excel, of je kunt software gebruiken die is ontworpen om procesbeschrijvingen eenvoudiger te maken, zoals Comm’ant.

Meer over procesbeschrijvingen?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Zie ook:

Procesdiagram

Procesmodel

Process Modelling Tool

Blog: Processen digitaliseren? 9 stappen om onnodige fouten te voorkomen

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je efficiënt Processen ontwerpt en beschrijft met Comm’ant?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!