Procesbeschrijving

Wat is een procesbeschrijving? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van procesbeschrijving

Een procesbeschrijving is een document waarin de stappen van een proces worden beschreven. Het is een gedetailleerde beschrijving van hoe een proces werkt. Een procesbeschrijving kan gedaan worden met schema’s, met tekst, maar ook zelfs met video’s.

Voor wie maak je een procesbeschrijving?

Een procesbeschrijving heeft altijd een doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld medewerkers en teamleiders zijn, maar het kan ook zijn dat een procesbeschrijving gemaakt wordt voor het bouwen en inrichten van automatisering. In het laatste geval zal je een andere vormgeving kiezen voor de procesbeschrijving dan wanneer het gaat over de samenwerking van mensen.

Hoe maak je een procesbeschrijving?

Je maakt een procesbeschrijving met zoiets eenvoudigs als pen en papier, door gebruik te maken van Excel, of je kunt software gebruiken die is ontworpen om procesbeschrijvingen eenvoudiger te maken, zoals Comm’ant.

Meer over procesbeschrijvingen?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Zie ook:

Procesdiagram

Procesmodel

Process Modelling Tool

Blog: Processen digitaliseren? 9 stappen om onnodige fouten te voorkomen

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!