QHSE of QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, Environment)

Wat is QHSE? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van QHSE en/of QHSSE

QHSSE staat voor Quality, Health, Safety, Security, and Environment, wat in het Nederlands staat voor Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu. Het is een uitgebreidere benadering dan het QHSE-model en omvat extra aspecten met betrekking tot beveiliging.

  1. Kwaliteit (Quality): Dit verwijst naar de eigenschappen van producten of diensten die voldoen aan de vereisten en verwachtingen van klanten. Het draait om het leveren van producten en diensten die betrouwbaar, consistent en van hoge kwaliteit zijn.
  2. Gezondheid (Health): Dit omvat de bescherming en bevordering van de gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie. Het richt zich op het voorkomen van beroepsziekten en het creëren van een werkomgeving die de gezondheid van medewerkers ondersteunt.
  3. Veiligheid (Safety): Veiligheid richt zich op het voorkomen van ongevallen, verwondingen en schade aan eigendommen. Het omvat het identificeren en beheersen van risico’s op de werkplek, het implementeren van veiligheidsmaatregelen en het bevorderen van veilig gedrag onder werknemers.
  4. Beveiliging (Security): Beveiliging verwijst naar maatregelen die worden genomen om mensen, activa en informatie te beschermen tegen bedreigingen zoals diefstal, sabotage, terrorisme en andere vormen van ongeoorloofde toegang of schade.
  5. Milieu (Environment): Dit heeft betrekking op de impact van de activiteiten van een organisatie op het milieu. Het omvat het verminderen van vervuiling, het beheren van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van afval en het naleven van wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot milieuverantwoordelijkheid.

Het QHSSE-model benadrukt het belang van het integreren van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieuaspecten in de bedrijfsvoering van organisaties. Door al deze aspecten te beheren en te verbeteren, streven organisaties naar een gezonde, veilige, duurzame en ethische werkomgeving voor hun medewerkers en een positieve impact op de samenleving en het milieu.

Meer weten over QHS(S)E?

Met Comm’ant kun je een compleet QHSSE managementsysteem voor jouw organisatie inrichten. Vraag een demo aan: we laten je graag zien hoe het werkt.

Zie ook:

Compliance

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je met Comm’ant een compleet QHSE managementsysteem voor jouw organisatie inricht?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!