ISO 14001

Wat is ISO 14001? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van ISO 14001

ISO 14001 is een milieubeheersysteem dat organisaties een kader biedt om hun verantwoordelijkheden op milieugebied op een systematische en gestructureerde manier te beheren.

Het is een vrijwillige norm die organisaties kunnen gebruiken om hun milieuprestaties te verbeteren.

De norm is ontworpen om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht omvang, type of locatie.

Hoe implementeer je ISO 14001 in je organisatie?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien de implementatie van ISO 14001 per organisatie verschilt, afhankelijk van factoren zoals de grootte en structuur van het bedrijf, de sector waarin het bedrijf actief is en de milieuprioriteiten.

Er zijn echter wel enkele algemene stappen die alle organisaties kunnen nemen bij de implementatie van ISO 14001:

  1. Een milieubeleid opstellen
  2. Uitvoeren van een basisevaluatie van de milieuprestaties van je organisatie
  3. Milieudoelstellingen en -taakstellingen vaststellen
  4. Een milieubeheersysteem implementeren
  5. Bewaken en evalueren van je milieuprestaties
  6. Voortdurend verbeteren van uw milieubeheersysteem

Meer over ISO 14001?

Het Comm’ant managementsysteem ondersteunt in het implementeren van de ISO 14001 in je bedrijf. We kunnen jouw managementsysteem uitrusten met een complete bibliotheek van gestandaardiseerde normen, waaronder de ISO 14001.

Zie ook:

Certificering

Compliance

ISO 9001

ISO 27001

Procesvalidatie

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!