Procesvalidatie

Wat is procesvalidatie? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Procesvalidatie

Procesvalidatie is de handeling waarbij wordt geverifieerd of een proces formeel aan de eisen voldoet, en is een stap in het Comm’ant Easy stappenplan.

Denk hierbij aan:

  • Eisen vanuit de ISO-normen
  • Eisen vanuit de klant
  • Eisen vanuit de wetgeving
  • Eisen vanuit industriestandaarden

Na het valideren van je proces is de volgende stap in het Comm’ant Easy stappenplan het verifiëren of het proces ook goed uitvoerbaar is in de praktijk. Ten slotte kan het proces geautoriseerd worden door de proceseigenaar.

Meer over Procesvalidatie?

Wij kunnen jouw Comm’ant managementsysteem (direct bij oplevering of later) uitrusten met een complete bibliotheek van gestandaardiseerde normen, zoals die van ISO, VCA, Prestatieladders etc. Lees hier meer!

Zie ook:

Certificering

Compliance

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!