SIPOC model

Wat is het SIPOC model? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van SIPOC

Het SIPOC-model is een instrument dat wordt gebruikt in de wereld van procesverbetering en kwaliteitsmanagement. De afkorting staat voor Supplier (leverancier), Input (inkomende informatiestroom), Process (proces), Output (uitgaande informatiestroom) en Customer (klanten). Het model biedt een overzicht van de belangrijkste elementen van een proces en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Sipoc model

Hier tref je een beschrijving van elk onderdeel:

  1. Suppliers: Dit zijn de entiteiten of bronnen die inputs leveren aan het proces. Leveranciers kunnen zowel interne als externe partijen zijn, afhankelijk van het proces. Interne leveranciers zijn bijvoorbeeld afdelingen of teams binnen dezelfde organisatie, terwijl externe leveranciers externe bedrijven of organisaties kunnen zijn.
  2. Input: Dit zijn de materialen, informatie, middelen of vereisten die nodig zijn om het proces te starten en uit te voeren. Inputs worden geleverd door de leveranciers en vormen de basis waarop het proces wordt uitgevoerd. Ze kunnen fysieke materialen, gegevens, specificaties, of andere bronnen zijn die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
  3. Process: Dit verwijst naar de reeks activiteiten of stappen die worden uitgevoerd om de inputs om te zetten in de gewenste outputs. Het proces omvat alle taken, beslissingen en procedures die nodig zijn om het doel van het proces te bereiken. Het SIPOC-model biedt meestal een beknopte beschrijving van het proces zonder in detail te treden over individuele stappen.
  4. Output: Dit zijn de resultaten of producten die voortkomen uit het proces. Outputs zijn de directe resultaten van de activiteiten die binnen het proces worden uitgevoerd. Ze kunnen fysieke producten, documenten, rapporten, of andere deliverables zijn die voldoen aan de vereisten van de klanten of belanghebbenden.
  5. Customers: Dit zijn de entiteiten of partijen die de outputs van het proces ontvangen en er waarde aan hechten. Klanten kunnen zowel interne als externe belanghebbenden zijn, afhankelijk van het proces. Interne klanten zijn bijvoorbeeld andere afdelingen of teams binnen dezelfde organisatie, terwijl externe klanten individuen, organisaties of entiteiten buiten de organisatie kunnen zijn.

Door het SIPOC-model te gebruiken, kunnen organisaties een holistisch begrip ontwikkelen van hun processen, inclusief de belangrijkste stakeholders, inputs, outputs en relaties tussen deze elementen. Dit kan helpen bij het identificeren van kansen voor verbetering, het optimaliseren van processen en het vergroten van klanttevredenheid.

Meer weten over SIPOC?

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken.

 

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!