Procesaudit (of: Process Audit, Procestoets)

Wat is een proces audit? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Procesaudit

Een procesaudit is een onderzoek van een proces om na te gaan of het doeltreffend en efficiënt is. Een procesaudit kan worden uitgevoerd door een intern team of door een externe instantie.

Hoe gaat een procesaudit in zijn werk?

Als een proces eenmaal staat, ga je het proces zowel evalueren als auditeren.

Een proces evalueren is een open 360 graden onderzoek naar hoe het gaat met de resultaten van het proces en de belangen en tevredenheid van de stakeholders.

Bij een procesaudit wordt er formeel gekeken naar of er wordt voldaan aan alle eisen. Hier wordt dan ook een procesaudit-verslag van gemaakt. Dit verslag heeft een formele status en wordt ook nog getoetst met de deelnemers van de audits, of ze het eens zijn met de bevindingen die in de audit staan.

Tot slot zal het procesaudit-verslag worden ingediend bij het management voor een review.

Meer over procesaudit?

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken.

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!