Proces

Wat is een proces? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Proces

Een proces beschrijft een aantal stappen die worden uitgevoerd om een specifieke output te bereiken. Een proces begint niet spontaan, maar start ofwel op basis van een planning, ofwel op basis van bepaalde informatie (een “trigger”).

Het proces begint dus met de input. Dit is de informatie die zal worden verwerkt. Het proces voert vervolgens de bewerkingen uit. Dit zijn de handelingen of werkzaamheden die op de input zullen worden uitgevoerd. Tijdens het proces wordt informatie verwerkt. Dit is waar de input wordt omgezet in output. Het proces eindigt met een output. Dit is het resultaat van de bewerkingen die zijn uitgevoerd.

Sipoc procesmodel

Hier zijn enkele voordelen van het hebben van goed gedefinieerde processen binnen een organisatie:

  1. Efficiëntie: Processen helpen bij het stroomlijnen van activiteiten, waardoor tijd en middelen worden bespaard. Door het identificeren van de meest effectieve manier om taken uit te voeren, kunnen processen onnodige stappen elimineren en de doorlooptijd verkorten.
  2. Kwaliteitsborging: Goed gedefinieerde processen kunnen consistentie en nauwkeurigheid bevorderen in de uitvoering van taken. Door gestandaardiseerde methoden te volgen, kan de kwaliteit van producten of diensten worden gewaarborgd, waardoor klanttevredenheid wordt verhoogd en herstelwerkzaamheden worden verminderd.
  3. Risicobeheersing: Processen kunnen helpen bij het identificeren en beheren van risico’s door het implementeren van controles en maatregelen om potentiële problemen te voorkomen of te verminderen. Door risico’s vroegtijdig te herkennen, kunnen organisaties proactief handelen om negatieve gevolgen te minimaliseren.
  4. Transparantie en communicatie: Het hebben van duidelijk gedefinieerde processen bevordert transparantie binnen een organisatie. Medewerkers begrijpen hoe taken worden uitgevoerd en welke rol ze spelen in het grotere geheel, wat de communicatie en samenwerking verbetert.
  5. Continue verbetering: Processen vormen de basis voor continue verbetering binnen een organisatie. Door processen regelmatig te evalueren en te optimaliseren, kunnen organisaties hun efficiëntie verder verbeteren, kosten verlagen en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  6. Kostenbeheersing: Door het efficiënter uitvoeren van taken en het verminderen van fouten kunnen processen helpen bij het beheersen van kosten binnen een organisatie. Dit kan leiden tot een verbeterde winstgevendheid en concurrentievermogen op de markt.

Kortom, processen zijn essentieel voor het effectief en efficiënt beheren van activiteiten binnen een organisatie. Ze helpen bij het bereiken van doelen, het waarborgen van kwaliteit, het beheren van risico’s en het bevorderen van continue verbetering.

Meer over processen?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!