Procedure

Wat is een procedure? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Procedure

Een procedure is een reeks instructies voor het uitvoeren van een taak. Het is een stapsgewijze handleiding die je vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Procedures worden geschreven om ervoor te zorgen dat taken correct en efficiënt worden uitgevoerd.

Er zijn veel verschillende soorten procedures, zoals veiligheidsprocedures, werkprocedures en kwaliteitsprocedures.

Je kan een procedure zien als een soort cocktail, waar een stukje proces, verantwoordelijkheden en werkinstructies bij elkaar zitten.

Meer over procedures?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!