Procedure

Wat is een procedure? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van Procedure

Een procedure is een reeks instructies voor het uitvoeren van een taak. Het is een stapsgewijze handleiding die je vertelt wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Procedures worden geschreven om ervoor te zorgen dat taken correct en efficiënt worden uitgevoerd.

Een procedure heeft verschillende functies binnen organisaties:

  1. Standaardisatie: Procedures bieden een gestandaardiseerde methode voor het uitvoeren van taken of processen binnen een organisatie. Dit zorgt voor consistentie en uniformiteit in de uitvoering, wat de kwaliteit en efficiëntie ten goede komt.

  2. Efficiëntie: Door het vaststellen van procedures kunnen herhalende taken gestroomlijnd worden, waardoor tijd en middelen worden bespaard. Dit minimaliseert ook het risico op fouten en verhoogt de productiviteit.

  3. Risicobeheersing: Procedures kunnen risico’s identificeren en beheersen door het definiëren van stappen die genomen moeten worden om mogelijke problemen te voorkomen of te minimaliseren. Dit kan helpen om operationele, financiële of juridische risico’s te verminderen.

  4. Training en ontwikkeling: Procedures dienen als een nuttig hulpmiddel bij training en ontwikkeling van personeel. Ze bieden een gestructureerde gids voor nieuwe medewerkers en helpen bij het bijbrengen van de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn om taken correct uit te voeren.

  5. Kwaliteitsborging: Procedures kunnen worden gebruikt om kwaliteitsnormen vast te stellen en te handhaven binnen een organisatie. Door consistente methoden te volgen, kan de kwaliteit van producten of diensten worden gegarandeerd en kunnen klanttevredenheid en -loyaliteit worden bevorderd.

  6. Compliance: In sommige sectoren zijn procedures essentieel om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of industriële normen. Ze helpen organisaties om te voldoen aan relevante voorschriften en om mogelijke boetes of juridische problemen te voorkomen.

Er zijn veel verschillende soorten procedures, zoals veiligheidsprocedures, werkprocedures en kwaliteitsprocedures.

Je kan een procedure zien als een soort cocktail, waar een stukje proces, verantwoordelijkheden en werkinstructies bij elkaar zitten.

Meer over procedures?

Beschrijf je processen en regel de registraties met de beproefde methode en softwaretools. Hierdoor krijgen medewerkers duidelijkheid over de kaders, eisen en verwachtingen qua output. Zij houden de professionele ruimte die nodig is om flexibel hun doel te bereiken.

De processen en heldere overdrachtsmomenten zorgen voor kwaliteit en betere samenwerking. Ontwikkel je organisatie met het Comm’ant Management Systeem.

Comm’ant Processs

software voor praktisch procesmanagement

Breng je bestaande processen in kaart, harmoniseer ze, ontwerp nieuwe processen en houd ze in stand. Met de slimme tools van Comm’ant. En bovenal: maak ze direct inzichtelijk voor al je collega’s. Nooit meer onduidelijkheid over de werkafspraken: zo doen wij onze zaken…

Comm’ant Forms

software voor digitaliseren van registratieprocessen

Organiseer permanente verbetering (PDCA) met slimme webformulieren, workflows en uitgebreide rapportage. Bijvoorbeeld voor het registreren van klachten, afwijkingen maar ook het faciliteren van audits en toolbox meetings…

Comm’ant Easy

slimme aanpak voor duurzame implementatie

Ons uitgekiende stappenplan – op basis van de jarenlange ervaring van onze procesexperts – helpt niet alleen bij de implementatie van jouw nieuwe managementsysteem, maar zorgt er ook voor dat je systeem blijft leven…

Ervaren hoe je Procedures met Comm’ant in jouw organisatie managed?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!