Beheersmaatregelen

Wat is een beheersmaatregel? Hieronder vind je de betekenis van het begrip.

Definitie van beheersmaatregelen 

Een beheersmaatregel richt zich op het verminderen, verwijderen, of vermijden van een ongewenste gebeurtenis, of in andere woorden: op het beheersen van een risico. 

6 typen beheersmaatregelen 

Afbeelding met de verschillende bloemblaadjes mbt beheersmaatregelen

  1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: hierin worden de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een proces afgebakend om fouten en nalatigheden te voorkomen. 
  2. Prestatieafspraken: hierbij wordt aangegeven wat van de werknemers wordt verwacht en worden meetbare doelstellingen vastgesteld, zodat iedereen zich bewust is van zijn rol in het proces. 
  3. Normen en eisen: hierin wordt vastgesteld welke beleidsnormen en -eisen van toepassing zijn en dus kaders geven aan het proces 
  4. ICT-middelen: hierbij bepaal je welke ICT-middelen er gebruikt worden in een proces, en in welke mate informatie wordt opgeslagen en verwerkt door deze ICT-middelen. 
  5. Gevaren: wat zijn gevaren binnen het proces? Zorg ervoor dat de gevaren geïdentificeerd zijn, en verbindt er maatregelen aan. Daarmee zorg je dat een gevaar een risico wordt. 
  6. Werkinstructies en checklist: ter beheersing van het vakmanschap van de mensen die binnen een proces werken. 

Meer over beheersmaatregelen? 

Lees hier hoe je beheersmaatregelen goed inregelt in jouw Comm’ant systeem.

Ervaren hoe je Procesmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!