Risicomanagement the easy way

Elke organisatie loopt risico’s. En als je niet genoeg aandacht besteed aan risk management, loopt je organisatie kans om schade of verlies op te lopen. Bovendien kunnen kwaliteitscertificaten worden ingetrokken en zelfs straffen en boetes worden opgelegd. De kans op een risico moet dus zoveel mogelijk worden verlaagd en het liefst worden vermeden.

Soorten risico’s bij Risk management

Er zijn tal van verschillende risico’s te identificeren. De eerste belangrijke scheiding die je zou kunnen maken is tussen interne en externe risico’s. Op interne risico’s heb je de meeste invloed, vooral om ze te kunnen voorkomen. Denk aan gevaren die ontstaan als gevolg van verkeerd handelen van medewerkers. Bij externe risico’s is de eigen invloedssfeer beperkter en kun je meestal alleen maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Denk aan het faillissement van een preferred supplier of een pandemie. Daarnaast zijn er steeds meer risico’s met grote gevolgen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Beperk de gevolgen, vermijd gevaar

Aangezien risico’s tot verstrekkende, ongewenste gevolgen voor de continuïteit van de organisatie kunnen leiden, wil je deze zo veel mogelijk vermijden. Dat klinkt als een open deur, maar hoe doe je dat? Met Comm’ant. In 3 stappen:

1. Breng de bedrijfsvoering in kaart

Met Comm’ant Process maak je de belangrijkste procesketens (zoals Order-to-Cash), processen en overdrachtsmomenten inzichtelijk. Welke systemen worden daarbij gebruikt, wie is verantwoordelijk, welke prestatieafspraken zijn er, welke eisen en kennis is nodig?

2. Maak een analyse van de risico’s

In Comm’ant Process onderzoek je kritisch de processen en onderliggende overdrachtsmomenten, door het stellen van de juiste vragen ten aanzien van het gevaar, de kans en de impact als het misgaat. Het afbreukrisico en de consequenties bepalen de noodzaak voor passende maatregelen.

2. Ontwikkel en implementeer beheersmaatregelen

Het Comm’ant stappenplan helpt je bij het uitdenken van effectieve maatregelen. In Comm’ant Process implementeer je de maatregel en organiseer je het oefenen en testen. Het monitoren, inspecteren, evalueren en leren worden met Comm’ant Forms geregeld. Comm’ant = Control.

Ervaren hoe je Riskmanagement met Comm’ant in jouw organisatie toepast?

Maak een afspraak voor een online demo. We laten je het graag zien!

boek een demo